Åpningstider

Hytta er låst med DNT-nøkkel utanom betjent sesong i tidsrommet 15.2. til 15.10, da er det mulig å overnatte på sjølvbetjeningskvarteret. Mellom 16.10. og 14.2. er hytta heilt stengd.

Fra Til Betjeningsgrad Nøkkeltype
03.04.18 21.06.18 Selvbetjent DNT-nøkkel
22.06.18 16.09.18 Betjent Ulåst
17.09.18 15.10.18 Selvbetjent DNT-nøkkel
16.10.18 14.02.19 Stengt
15.02.19 04.04.19 Selvbetjent DNT-nøkkel
05.04.19 22.04.19 Betjent Ulåst