Åpningstider

Skogadalsbøen er stengt pga koronaviruset. Frem til 1.5. er selvbetjeningsmuligheten kun for nødstilfelle.

Hytta er låst med DNT-nøkkel utanom betjent sesong i tidsrommet 15.2. til 15.10, da er det mulig å overnatte på sjølvbetjeningskvarteret. Mellom 16.10. og 14.2. er hytta heilt stengd.

Fra Til Betjeningsgrad Nøkkeltype
13.04.20 25.06.20 Stengt pga koronasituasjonen, altså ikke selvbetjent
26.06.20 13.09.20 Betjent
14.09.20 15.10.20 Selvbetjent DNT-nøkkel
16.10.20 31.12.20 Stengt