Åpningstider

Skogadalsbøen er stengt pga koronaviruset. Frem til 1.5. er selvbetjeningsmuligheten kun for nødstilfelle.

Hytta er låst med DNT-nøkkel utanom betjent sesong i tidsrommet 15.2. til 15.10, da er det mulig å overnatte på sjølvbetjeningskvarteret. Mellom 16.10. og 14.2. er hytta heilt stengd.

Fra Til Betjeningsgrad Nøkkeltype
15.02.20 27.03.20 Selvbetjent - NB: kun i nødstilfelle! DNT-nøkkel
27.03.20 13.04.20 Stengt pga koronaviruset
13.04.20 26.06.20 Selvbetjent - NB: kun i nødstilfelle frem til 1.5. DNT-nøkkel
26.06.20 13.09.20 Betjent
13.09.20 15.10.20 Selvbetjent DNT-nøkkel
15.10.20 31.12.20 Stengt