Hydro Energi bidrar med midler til mikrokraftverk på Skogadalsbøen

Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Takket være midler fra Hydro Energi, har vi fått en god start på å finansiere pensjoneringen av dieselaggregatet slik at vi etter hvert kan gå over til fossilfri produksjon av elektrisk strøm på Skogadalsbøen Turisthytte.

Fjorten kilometer fra nærmeste bilvei finner du den - juvelen i Jotunheimen: DNT-hytta Skogadalsbøen. DNT Oslo og Omegn har lenge ønsket å gjøre driften av hytta grønnere og bærekraftig ved å redusere dieselforbruket i aggregatet og redusere antall transportturer med helikopter til og fra hytta.

Mikrokraftverk i Skogadøla har vært diskutert siden slutten av 1990-tallet. Og endelig er en avtale signert: DNT Oslo og Omegn og Hydro Energi signerte 1. juni en 3-årig avtale som innebærer at Hydro Energi dekker 750.000,- kroner til byggingen av mikrokraftverket i løpet av tre år. 

- Dette er en milepæl, sier Jan Erik Reiten, avdelingsleder for Eiendom, natur og infrastruktur i DNT Oslo og Omegn. - Å bygge mikrokraftverk er både kostbart og krevende. Det er beregnet å koste 8,2 millioner kroner, så nå må vi fortsette arbeidet med å sikre resten av finansieringen.

Skogadalsbøen ligger vakkert i Utladalen ved foten av Gjertvasstind og Fannaråken. Her er det langt til nærmeste veiforbindelse. Mange besøker denne hytta, som har mellom 3000 og 4000 gjestedøgn i løpet av en vinter- og sommersesong. 

- Elva Skogadøla ligger rundt hundre meter fra hytta, og alt ligger derfor godt til rette for bygging av mikrokraftverk. Ved å benytte en liten del av vannet fra elva kan størstedelen av energibehovet dekkes.

Når vi fjerner dagens dieselaggregat, vil det gi redusert klimabelastning ved kutt i utslipp både fra transport og fra dieselaggregatet, forklarer Jan Erik. 

- Fra før av har DNT Oslo og Omegn mikrokraftverk på Iungsdalshytta i Skarvheimen. Dette ble satt i drift i 2018 og har betydd mye for driften av hytta: Støy og eksos fra aggregatet forstyrrer ikke lenger idyllen, og arbeid og risiko ved transport og lagring av diesel er opphørt. Dessuten leverer kraftverket strøm hele døgnet, ikke kun på dagtid slik aggregatet gjorde, sier Jan Erik.

Det eneste gjestene vil se når Skogdøla Mikrokraft er bygget, er et lite inntakshus, mens kraftledningene vil bli usynlige fordi de graves ned.

Planer og dispensasjon

 • Mikrokraftverket kan kutte 12 000 liter diesel pr år og 20-25 turer med helikoptertransport
 • Ren energi fra Skogadøla Mikrokraft vil kunne dekke det meste av energibehovet på hytta
 • Dispensasjon og konsesjon fra Nasjonaparkstyret for Jotunheimen og Utladalen ble gitt den 10.01. 2020
 • Vedtaket er begrunnet i at et mikrokraftverk vil gi ren energi i framtiden og det ses derfor på som et miljøtiltak
 • Dispensasjonsvedtaket gir strenge føringer for planlegging og gjennomføring, og forutsetter et skånsomt inngrep 

Tidsplan og utfordringer

 • Planlagt oppstart er våren 2022
 • Igangsetting forutsetter at DNT Oslo og Omegn får på plass finansiering
 • Totalt finansieringsbehov er beregnet til 8,2 mill kroner
 • DNT Oslo og Omegn søker støtte fra spillemidler, stiftelser og sponsorer/samarbeidspartnere

DNT med sterke bærekraftmål

I begynnelsen av juni vedtok DNTs landsmøte Bærekraftstrategi for årene 2021-2030. Strategien innebærer at DNTs hyttedrift skal være basert på klimavennlige løsninger og lavest mulig ressursbruk. Innen 2030 skal all bruk av fossilt drivstoff avvikles.

DNT skal redusere friluftslivets fotavtrykk ved å jobbe for at

 •  DNTs hytte- og rutenett skal være Norges mest bærekraftige ferie- og fritidstilbud
 •  DNT skal være en tydelig stemme for friluftsinteresser og vår felles naturarv

Les om mikrokraftverket på Iungsdalshytta.

Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Skrevet av Siri G. Bekkhus 23. juni 2021